Γραφεία Τελετών Βλάχος Κωνσταντίνος
 
 
Τηλ.: +302310919530
 
 
 
Κιν.: +306940880855
 
 
 
 
 
 
 
 
24ωρη Φροντίδα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Είσπραξη Εξόδων κηδείας από ασφαλιστικά ταμεία

 


 
 
 
Ασφαλιστικά Ταμεία
 
 
 
Τηλ. Εξυπηρέτησης
 
 
 
Ποσό Είσπραξης
 
 
 
 
 
ΙΚΑ
 
 
 
210 5215272
 
 
 
759,52€
 
 
 
 
 
ΟΓΑ
 
 
 
210 3322360
 
 
 
800€
 
 
 
 
 
ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ)
 
 
 
210 5285561
 
 
 
762€ για άμεσα ασφαλισμένο
1200€ για τον εν΄ενεργεία
 
 
 
 
 
ΤΑΠ - ΟΤΕ (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ο)
ΤΑΠ - ΟΣΕ
 
 
 
210 8110954
 
 
 
1.580€ για άμεσα ασφαλισμένο
765€ για έμμεσα ασφαλισμένο (όταν ζει ο άμεσα)
 
 
 
 
 
ΔΑΠ - ΔΕΗ
 
 
 
210 5273862
 
 
 
2.468€ για άμεσα ασφαλισμένο
1.797€ για έμμεσα ασφαλισμένο
 
 
 
 
 
ΕΥΔΑΠ
 
 
 
210 5221628
 
 
 
668.60€ μόνο σε συνταξιούχους
 
 
 
 
 
ΟΠΑΔ (ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)
 
 
 
210 8223629
 
 
 
1.000€
 
 
 
 
 
ΟΠΑΔ - ΤΥΔΚΥ (ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)
 
 
 
210 8809506
 
 
 
1200€ μόνο σε συνταξιούχους
 
 
 
 
 
ΕΤΑΑ - ΤΣΑΥ (ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)
 
 
 
210 8816911
 
 
 
2.870€ για άμεσα ασφαλισμένο
1.797€ για έμμεσα ασφαλισμένο
 
 
 
 
 
ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ (ΤΥΠΕΤ)
 
 
 
210 3307252
 
 
 
1.335€ για ασφαλισμένους που είναι εγγεγραμμένοι στο Συλλογο & το ΤΥΠΕΤ
634€ ασφαλισμένοι μόνο στο ΤΥΠΕΤ
 
 
 
 
 
ΤΑ.ΝΟ (ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ)
 
 
 
210 5296272
 
 
 
1.980€ για τον άμεσα ασφαλισμένο
 
 
 
 
 
ΕΤΑΑ - ΤΑ.ΝΟ - ΤΑΣ (ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ)
 
 
 
210 3833036
 
 
 
1.784€ για τους εν ενεργεία
 
 
 
 
 
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΥΠΟΥ
 
 
 
210 5245866
 
 
 
2.113€ για άμεσα ασφαλισμένο
1.479€ για έμμεσα ασφαλισμένο
 
 
 
 
 
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΞΥ)
 
 
 
210 3648111
 
 
 
1 μην. μισθό 75x25 για άμεσα ασφαλισμένο
1/2 μην. μισθό 75x12,5 για έμμεσα ασφαλισμένο
 
 
 
 
 
ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΝΑΤ)
 
 
 
210 4149281
 
 
 
590€ μόνο σε συνταξιούχους
 
 
 
 
 
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΤΣΜΕΔΕ)
 
 
 
210 3740105
 
 
 
1.302€ για ασφαλισμένους που παίρνουν 2 συντάξεις από το ΤΣΜΕΔΕ
1.232,30€ για ασφαλισμένους με 1 σύνταξη στο ΤΣΜΕΔΕ & άλλη σύνταξη από άλλο ταμείο
615€ για έμμεσα ασφαλισμένο
 
 
 
 
 
ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΩΣΕΩΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ (ΕΣΗΕΑ)
 
 
 
210 7264700
 
 
 
2.300€ για άμεσα ασφαλισμένο
1.700€ για έμμεσα ασφαλισμένο
 
 
 
 
 
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΩΝ (ΤΣΕΥΠ)
 
 
 
210 3240886
 
 
 
3.178,66€ για άμεσα ασφαλισμένο
50% για έμμεσα ασφαλισμένο
 
 
 
 
 
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΗΣΑΠ)
 
 
 
210 3293100
 
 
 
1.712,96€
 
 
 
 
 
 
Φόρμα Επικοινωνίας