Συμβουλές & Διεκπεραιώσεις Συντάξεων Όλων Των Ταμείων

Πληροφοριεσ

Συμβουλές & Διεκπεραιώσεις Συντάξεων Όλων Των Ταμείων

Ο Οίκος Τελετών “Βλάχος Κωνσταντίνος” παρέχει στους πελάτες του πληροφορίες για οποιαδήποτε θέμα σύνταξης, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών στον χώρο του οίκου. Μία παροχή στην οποία είμαστε πρωτοπόροι.

Για ενημέρωσή σας, καθώς στο κάθε ασφαλιστικό ταμείο υπάρχουν διαφορετικές διατάξεις, οι οποίες συνεχώς αλλάζουν, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.