Δικαιολογητικά εξόδων κηδείας των ταμείων

Πληροφοριεσ

Δικαιολογητικά εξόδων κηδείας των ταμείων

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Από τις 01/07/2020 ξεκίνησε η λειτουργία ηλεκτρονικής υποβολής παραστατικών εξόδων κηδείας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας gov.gr από τους οίκους τελετών ούτως ώστε να απαλλαχθούν οι δικαιούχοι από την αναμονή των ασφαλιστικών ταμείων. Οι δικαιούχοι στη συνέχεια εισέρχονται στην ίδια πλατφόρμα προκειμένου να αιτηθούν ηλεκτρονικά το ποσό που δικαιούνται, το οποίο κατατήθεται στο λογαριασμό του αιτούντα. Μόνο σε κάποιες εξαιρετικές περιπτώσεις (προς το παρόν) όπως τα σώματα ασφαλείας, τα απαραίτητα έγγραφα κατατίθενται χειρόγραφα στις κατά τόπους υπηρεσίες.

Ακολουθούν τα απαράιτητα δικαιολογητικά για κάθε ταμείο ξεχωριστά. 

ΟΠΑΔ (Δημόσιο-ΤΥΔΚΥ) - μόνο για εν ενεργεία ασφαλισμένους και έμμεσα μέλη
 • Τιμολόγιο – απόδειξη λιανικών συναλλαγών (με ανάλυση) εξοφλημένο από τον Οίκο Τελετών.
 • Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου.
 • Πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων.
 • IBAN τραπέζης δικαιούχου φωτοτυπία την πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου.
 • Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ότι δεν δικαιούται έξοδα κηδείας από άλλο φορέα.
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας δικαιούχου.
Δημόσιο, Σώματα Ασφαλείας (χωροφυλακή, αστυνομία πόλεων, πυροσβεστική, λιμενικό, κ.τ.λ.)
 • Αίτηση δικαιούχου (συζύγου ή τέκνων κατά προτεραιότητα) με ακριβή διεύθυνση κατοικίας και αριθμό τηλεφώνου, προς την αρμόδια υπηρεσία.
 • Τιμολόγιο – απόδειξη λιανικών συναλλαγών (με ανάλυση) εξοφλημένο (που να φέρει απαραίτητα τη σφραγίδα εξοφλήθη) από τον Οίκο Τελετών.
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου γνήσια με μπλε σφραγίδα ή μέσω gov.gr.
 • Πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων.
 • IBAN τραπέζης με πρώτο όνομα του δικαιούχου (συζύγου ή τέκνων κατά προτεραιότητα) φωτοτυπία την πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου.
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας δικαιούχου.
 • Γνήσιο πιστοποιητικό διαγραφής από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
 • Πιστοποιητικό συνταξιοδοτικής κατάστασης (όπου αυτό απαιτείται).
ΟΑΕΕ - μόνο εν ενεργεία ασφαλισμένοι
 • Τιμολόγιο – απόδειξη λιανικών συναλλαγών (με ανάλυση) εξοφλημένο από τον Οίκο Τελετών.
 • Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου.
 • IBAN τραπέζης δικαιούχου φωτοτυπία την πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου.
 • Φωτοτυπία ταυτότητας.
 • Φωτοτυπία απόδειξης ΑΜΚΑ (επίσημο).
 • Φωτοτυπία πρόσφατου εκκαθαριστικού εφορίας.
 • Βιβλιάριο ασθενείας θανόντος.

ΤΑΜΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΣΠ-ΑΤΕ, ΤΣΠ-ΕΤΕ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠΑΕ-ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ

Εξυπηρετεί το αρμόδιο κατάστημα ΕΦΚΑ-ΙΚΑ (Δραγατσανίου 8, Ομόνοια, 10559 Αθήνα αττικής τηλ. 2103302158) μόνο για περιπτώσεις που οι αιτήσεις δεν μπορούν να ολοκληρωθούν ηλεκτρονικά.

 • Τιμολόγιο – απόδειξη λιανικών συναλλαγών (με ανάλυση) εξοφλημένο (που να φέρει τη σφραγίδα εξοφλήθη) από τον Οίκο Τελετών.
 • Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου.
 • IBAN τραπέζης με πρώτο όνομα του δικαιούχου φωτοτυπία την πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου.
 • Φωτοτυπία ταυτότητας δικαιούχου.
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι ο ασφαλισμένος δεν δικαιούται έξοδα κηδείας από κάποιο άλλο φορέα.
ΕΤΑΑ / ΤΑΝΟ (Ταμείο Νομικών) - μόνο για εν ενεργεία ασφαλισμένους
 • Αίτηση δικαιούχου με ακριβή διεύθυνση κατοικίας και αριθμό τηλεφώνου.
 • Τιμολόγιο – απόδειξη λιανικών συναλλαγών (με ανάλυση) εξοφλημένο από τον Οίκο Τελετών.
 • Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου.
 • Πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων.
 • IBAN τραπέζης με πρώτο όνομα του δικαιούχου φωτοτυπία την πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου.

Διεύθυνση: Σωκράτους 53 Τ.Κ 10431 Αθήνα

ΕΤΑΑ (Τομέας Υγειονομικών ) - μόνο για εν ενεργεία ασφαλισμένους και διπλοσυνταξιούχους
 • Αίτηση δικαιούχου με ακριβή διεύθυνση κατοικίας και αριθμό τηλεφώνου.
 • Τιμολόγιο – απόδειξη λιανικών συναλλαγών (με ανάλυση) εξοφλημένο από τον Οίκο Τελετών.
 • Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου.
 • Πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων.
 • IBAN τραπέζης με πρώτο όνομα του δικαιούχου φωτοτυπία την πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου.
 • Υπεύθυνη δήλωση δικαιούχου εξόδων κηδείας ότι δεν έχει πάρει έξοδα κηδείας από άλλον ασφαλιστικό φορέα πλην του τ.ΙΚΑ η τ.ΟΠΑΔ.
 • Ηλεκτρονική απόφαση εξόδων κηδείας που εκδίδεται από την πλατφόρμα gov.gr όταν ολοκληρώσετε την αίτηση εξόδων κηδείας (αφορά διπλοσυνταξιούχους). Σε αυτή τη περίπτωση το πρώτο ταμείο που γίνεται η αίτηση ηλεκτρονικά, καταβάλει αυτό το ποσό που δικαιούται ο θανών και στη συνέχεια το ΕΤΑΑ-τομέας υγειονομικών καταβάλει τη διαφορά του ποσού.

Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 54 (Πατησίων) Τ.Κ 10682 Τμήμα Εξόδων Κηδείας Διεύθυνση Α’ Παροχών.

ΕΤΑΑ / ΤΣΜΕΔΕ - μόνο για εν ενεργεία ασφαλισμένους και διπλοσυνταξιούχους
 • Αίτηση δικαιούχου με ακριβή διεύθυνση κατοικίας και αριθμό τηλεφώνου.
 • Τιμολόγιο – απόδειξη λιανικών συναλλαγών (με ανάλυση) εξοφλημένο από τον Οίκο Τελετών.
 • Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου.
 • Πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων.
 • IBAN τραπέζης με πρώτο όνομα του δικαιούχου φωτοτυπία την πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου.
 • Υπεύθυνη δήλωση δικαιούχου εξόδων κηδείας ότι δεν έχει πάρει έξοδα κηδείας από άλλον ασφαλιστικό φορέα πλην του τ.ΙΚΑ η τ.ΟΠΑΔ.
 • Ηλεκτρονική απόφαση εξόδων κηδείας που εκδίδεται από την πλατφόρμα gov.gr όταν ολοκληρώσετε την αίτηση εξόδων κηδείας (αφορά διπλοσυνταξιούχους). Σε αυτή τη περίπτωση το πρώτο ταμείο που γίνεται η αίτηση ηλεκτρονικά, καταβάλει αυτό το ποσό που δικαιούται ο θανών και στη συνέχεια το ΕΤΑΑ-ΤΜΕΔΕ καταβάλει τη διαφορά του ποσού.