Αποτέφρωση Νεκρών

Τυποι Τελετων

Αποτέφρωση Νεκρών

Από τις 15 Μαρτίου του 2006, η χώρα μας ακολουθεί τη νομοθεσία όλων των χωρών μέλων της Ε.Ε. σχετικά με την αποτέφρωση ικανοποιώντας το αίτημα ενός μεγάλου αριθμού πολιτών. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο Π.Δ. αυτή η δυνατότητα παρέχεται πλέον σε όλους τους πολίτες του Κράτους ανεξάρτητα από τις θρησκευτικές τους προτιμήσεις.

Προϋπόθεση για την αποτέφρωση είναι η προηγούμενη ρητή, χωρίς όρο ή αίρεση, δήλωση του θανόντος για τη σχετική επιθυμία του ή αντίστοιχη δήλωση συγγενών του, εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας, έως και τετάρτου βαθμού.

Η αποτέφρωση νεκρών – μία πρακτική που στην υπόλοιπη Ευρώπη υφίσταται εδώ και δεκαετίες – αποτελεί πλέον πραγματικότητα στην Ελλάδα.

Ο οίκος μας αναλαμβάνει με ασφάλεια και συνέπεια όλη την διαδικασία της αποτέφρωσης.

Στο Κέντρο Αποτέφρωσης Νεκρών στη Ριτσώνα Ευβοίας (από το Σεπτέμβριο 2019) και στο Sofia Crematorium στη Σόφια της Βουλγαρίας ο οίκος μας παρέχει υπηρεσίες αποτέφρωσης σορών και οστών από εκταφές. Η οικογένεια μπορεί αν το επιθυμεί να παρίσταται στη διαδικασία.

Στο Κέντρο Αποτέφρωσης Νεκρών παρέχεται η δυνατότητα διοργάνωσης τελετών αποχαιρετισμού, καφέ/γευμάτων, διασποράς και φύλαξης της τέφρας. Επίσης, διατίθενται τεφροδόχοι και κοσμήματα ενθύμησης.

Χρήσιμες πληροφορίες:
 • Οι συγγενείς ή οικείοι των θανόντων θα πρέπει να επικοινωνούν με τον Οίκο Τελετών το οποίο και αναλαμβάνει στη συνέχεια τις διαδικασίες αποτέφρωσης σε συνεργασία με το εκάστοτε αποτεφρωτήριο.
 • Τα έξοδα της αποτέφρωσης καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταμεία έως ένα σημείο όπως ισχύει και για την ταφή.
 • Κάθε φυσικό πρόσωπο έχει τη δυνατότητα, ενώπιον συμβολαιογράφου, να ορίσει τον τύπο τελετής της κηδείας του, τον τόπο ενταφιασμού ή αποτέφρωσης, τον τρόπο διαχείρισης της τέφρας του και το/τα πρόσωπο/πα που θα εκτελέσουν την επιθυμία του (Ν. 344/1976, αρ. 35Α).
 • Η διαδικασία της αποτέφρωσης σορού διαρκεί 2-3 ώρες.
 • Υποχρεωτικά βάση νόμου ο θάνατος πρέπει να δηλωθεί εντός 60 ωρών στον αρμόδιο ληξιαρχείο ειδάλλως εάν παρέλθει το χρονικό περιθώριο αυτό η σορός δεν μπορεί να αποτεφρωθεί.
Αποτέφρωση στην Βουλγαρία (απαραίτητες ενέργειες)
 • Φέρετρο κατάλληλων προδιαγραφών για καύση
 • Παραμονή του νεκρού σε ψυκτικό θάλαμο για όσες μέρες χρειαστεί
 • Ταρίχευση
 • Τις απαραίτητες μεταφορές
 • Τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής για τη μεταφορά της σορού από χώρα σε χώρα (αρκεί να μην έπασχε από κάποιο λοιμώδη νόσημα ειδάλλως αποτεφρώνεται μόνο στην Ελλάδα)
 • Τις μεταφράσεις και τις άδειες που απαιτούνται
 • Την τεφροδόχο
 • Την επιστροφή-παράδοση της τεφροδόχου στην οικογένεια
 • Και προαιρετικά κάποιο προϊόν ενθύμισης
Αποτέφρωση στην Ελλάδα (απαραίτητες ενέργειες)
 • Φέρετρο κατάλληλων προδιαγραφών για καύση
 • Παραμονή του νεκρού σε ψυκτικό θάλαμο για όσες μέρες χρειαστεί
 • Τις απαραίτητες μεταφορές
 • Τις άδειες που απαιτούνται
 • Την τεφροδόχο
 • Και προαιρετικά κάποιο προϊόν ενθύμισης

Σε περίπτωση που είναι επιθυμητό υπάρχει πάντοτε η δυνατότητα τέλεσης νεκρώσιμης ακολουθίας σε ενορία ή κοιμητήριο που επιλέγει η οικογένεια.

Ο οίκος μας παρέχει υποχρεωτικά Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών αποδεκτή από όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.