Τοποθεσίες Ταφής

Συμβουλες

Τοποθεσίες Ταφής

Ενδεικτικά:

Tάφοι στα κοιμητήρια Αναστάσεως του Κυρίου [Ανατολικός Τομέας]

Στα κοιμητήρια Αναστάσεως του Κυρίου ο Δήμος διαθέτει σύστημα τυχαίας κλήρωσης τάφων με ενιαίο τέλος ταφής, δεν υπάρχουν πλέον κατηγορίες ταφής.
Σε όλους τους τομείς τάφων η κατασκευή του μνημείου είναι η ίδια, η δε διάθεσή του ισχύει για τρία χρόνια. Παράταση δίνεται κατόπιν υποβολής αιτήσεως της οικογένειας στα αρμόδια γραφεία του Δήμου που βρίσκονται στα κοιμητήρια. Η οικογένεια μπορεί να τοποθετήσει με δικά της έξοδα έναν κηροστάτη σε ένα σημείο του τάφου το σχέδιο του οποίου καθορίζεται από το Δήμο και σχετικές πληροφορίες θα πάρετε μόνο από τα Γραφεία. Καθετί άλλο πρόσθετο επί του τάφου απαγορεύεται.

Τάφοι στα κοιμητήρια Μαλακοπής [Άνω Τούμπα]

Στα κοιμητήρια της Μαλακοπής ο Δήμος διαθέτει σύστημα τυχαίας κλήρωσης τάφων με ενιαίο τέλος ταφής, δεν υπάρχουν πλέον κατηγορίες ταφής.
Σε όλους τους τομείς τάφων η κατασκευή του μνημείου είναι η ίδια, η δε διάθεσή του ισχύει για τρία χρόνια. Παράταση δίνεται κατόπιν υποβολής αιτήσεως της οικογένειας στα αρμόδια γραφεία του Δήμου που βρίσκονται στα κοιμητήρια. Σκόπιμο είναι προ της αναθέσεως της ανεγέρσεως του μαρμάρινου μνημείου του τάφου στον τεχνίτη της αρεσκείας σας, να συμβουλευτείτε τα γραφεία των κοιμητηρίων για να πληροφορηθείτε ποιους τύπους μνημείων μπορείτε να ανοικοδομήσετε.

Τάφοι στα κοιμητήρια Καλαμαριάς

Στα κοιμητήρια της Καλαμαριάς γίνεται επιλογή τάφων βάση διαθεσιμότητας με ενιαίο τέλος ταφής-εκταφής, δεν υπάρχουν πλέον κατηγορίες ταφής.

Σε όλους τους τομείς τάφων η κατασκευή του μνημείου είναι η ίδια, η δε διάθεσή του ισχύει για τρία χρόνια. Παράταση δίνεται κατόπιν υποβολής αιτήσεως της οικογένειας στα αρμόδια γραφεία του Δήμου που βρίσκονται στα κοιμητήρια. Σκόπιμο είναι προ της αναθέσεως της ανεγέρσεως του μαρμάρινου μνημείου του τάφου στον τεχνίτη της αρεσκείας σας, να συμβουλευτείτε τα γραφεία των κοιμητηρίων για να πληροφορηθείτε ποιους τύπους μνημείων μπορείτε να ανοικοδομήσετε.

Τάφοι στα κοιμητήρια Ευόσμου [Δυτικός Τομέας]

Στα κοιμητήρια Ευόσμου ο Δήμος διαθέτει σύστημα τυχαίας κλήρωσης τάφων με ενιαίο τέλος ταφής, δεν υπάρχουν πλέον κατηγορίες ταφής.
Σε όλους τους τομείς τάφων η κατασκευή του μνημείου είναι η ίδια, η δε διάθεσή του ισχύει για τρία χρόνια. Παράταση δίνεται κατόπιν υποβολής αιτήσεως της οικογένειας στα αρμόδια γραφεία του Δήμου που βρίσκονται στα κοιμητήρια. Σκόπιμο είναι προ της αναθέσεως της ανεγέρσεως του μαρμάρινου μνημείου του τάφου στον τεχνίτη της αρεσκείας σας, να συμβουλευτείτε τα γραφεία των κοιμητηρίων για να πληροφορηθείτε ποιους τύπους μνημείων μπορείτε να ανοικοδομήσετε.

 

Οικογενειακοί τάφοι

Μόνο τα δύο μεγάλα Κοιμητήρια της πόλης, δηλαδή το Νεκροταφείο Αναστάσεως του Κυρίου [ανατολικού τομέα] και το Νεκροταφείο Ευόσμου [δυτικού τομέα] διαθέτουν προς αγορά οικογενειακούς τάφους. Οι κατηγορίες των οικογενειακών τάφων ποικίλουν και η διαφορά είναι στην απόσταση [πιο μπροστά ή πιο πίσω].
Στους οικογενειακούς τάφους είναι ελεύθερη η ανέγερση μνημείου της αρεσκείας της οικογένειας, που μπορεί να ανοικοδομήσει οποιοδήποτε χρόνο εφόσον προηγουμένως υποβάλει το σχέδιο και προβεί ταυτόχρονα στην έκδοση αδείας ανεγέρσεως μνημείων στο αρμόδιο γραφείο του Νεκροταφείου. Τα ποσά των αγορών οικογενειακών τάφων καθορίζονται από τον Δήμο και καταβάλλονται ή εφάπαξ κατά την αγορά ή πληρώνοντας το 60% της αξίας και το υπόλοιπο ποσό σε 4 εξαμηνιαίες δόσεις.
Ό,τι αφορά το κόστος της διάθεσης τριετών ταφών ή οικογενειακών καθορίζεται από το Δήμο που ανήκει το κάθε Νεκροταφείο, η δε διάθεσή τους γίνεται πάντοτε από τους αρμοδίους υπαλλήλους του Δήμου σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν και τις εντολές που έχουν. Απαγορεύεται αυστηρώς η παρέμβαση ή η υπόδειξη οποιουδήποτε εργολάβου τελετών στα ανωτέρω προαναφερθέντα Νεκροταφεία.