Είσπραξη εξόδων κηδείας από ασφαλιστικά ταμεία

Πληροφοριεσ

Είσπραξη εξόδων κηδείας από ασφαλιστικά ταμεία

Ασφαλιστικά ΤαμείαΠοσό Είσπραξης
ΙΚΑ-ΕΤΑΜΆμεσα Ασφαλισμένοι και Συνταξιούχοι ποσό: 842,96€
ΤΑΞΥΆμεσα Ασφαλισμένοι ποσό: 842,96€
Έμμεσα μέλη ποσό: 409,20€
Συνταξιούχοι ποσό: 818,40€
ΟΑΕΕΆμεσα εν ενεργεία ασφαλισμένοι: 1.200€
Συνταξιούχοι ποσό: 762,00€
Σε περίπτωση μεταφοράς σορού σε απόσταση δικαιούνται επιπλέον ποσό:
–101 – 200 χλμ. 205,00€
–Πάνω από 200 χλμ. 380,00€
ΟΓΑΆμεσα ασφαλισμένοι ή συνταξιούχοι γήρατος ή αναπηρίας ποσό: 800,00€
ΟΠΑΔΆμεσα και έμμεσα μέλη εν ενεργεία ή συνταξιούχοι πόσο 1000,00€
Για όσους προβλέπεται από τον Κανονισμό Παροχών του τ. ΟΠΑΔ
ΤΥΔΚΥΆμεσα ασφαλισμένοι συνταξιούχοι 1200€
Έμμεσα μέλη 1000€
ΝΑΤΣυνταξιούχοι ποσό: 690,00€
ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝΆμεσα ασφαλισμένοι ή συνταξιούχοι γήρατος ή αναπηρίας ποσό: 1783,16€,
Συνταξιούχοι θανάτου ποσό: 891,58€
ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝΆμεσα ασφαλισμένοι ή συνταξιούχοι γήρατος ή αναπηρίας ποσό: 2.723,02€
Για θάνατο προστατευόμενων μελών και συνταξιούχοι θανάτου: 2.042,27€
ΕΤΑΑ-ΤΑΝ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝΣυνταξιούχοι ποσό: 1.971,35€
ΕΤΑΑ-ΤΥΔΑ Τομέας Υγείας Δικηγόρων ΑθηνώνΑσφαλισμένοι ποσό: 1.100,00€
Έμμεσα μέλη: 660,00€
ΤΑΠΟΤΕΆμεσα Ασφαλισμένοι και Συνταξιούχοι όπως και έμμεσα μέλη που έχουν πάρει σύνταξη χηρείας από τον άμεσα ασφαλισμένο ποσό: 1.742,40€
Έμμεσα μέλη όταν ζεί ο αμεσα ποσό: 842,96€
ΕΤΑΑ-ΤΥΔΠ Τομέας Υγείας Δικηγόρων ΠειραιώςΆμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι ποσό: 1.027,00€
ΕΤΑΑ-ΤΥΔΘ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΆμεσα ασφαλισμένοι ποσό : 2.500€
Έμμεσα μέλη ποσό: 1.470€
ΕΤΑΑ-ΤΥΔΕ Τομέας Πρόνοιας Δικαστικών ΕπιμελητώνΆμεσα ασφαλισμένοι ποσό: 1.500€
ΕΤΑΑ-ΤΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝΆμεσα Ασφαλισμένοι, Συνταξιούχοι και Έμμεσα μέλη ποσό: 2.839,05€
ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ΤΑΙΣΥΤ Τομέας Υγείας Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου
ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ ΤΣΕΥΠ Τομέας Υγείας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών
ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ΤΑΤΤΑ Τομέας Υγείας Τεχνικών Τύπου Αθηνών
ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ ΤΣΕΥΠΘ Περιφερειακό Τμήμα Ασφάλισης – Παροχών Θεσσαλονίκης
Άμεσα Ασφαλισμένοι και Συνταξιούχοι ποσό: 4.608,00€
Έμμεσα ασφαλισμένοι ποσό: 2.773,40€
ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΑΠ-ΟΤΕ Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΟΤΕΆμεσα Ασφαλισμένοι και Συνταξιούχοι ποσό: 1.742,40€
Έμμεσα μέλη ποσό: 871,20€
ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΑΠ-ΔΕΗ Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΔΕΗΆμεσα Ασφαλισμένοι και Συνταξιούχοι γήρατος ή αναπηρίας ποσό: 2.964,00 €
Συνταξιούχοι θανάτου και Έμμεσα μέλη ποσό: 1.482,00€
ΤΑΥΤΕΚΩ/ Τ.Α.Α.Π.Τ.Π.Γ.Α.Ε Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Τραπεζών Πίστεως, Γενικής και Αμέρικαν ΕξπρέςΆμεσα Ασφαλισμένοι, Συνταξιούχοι και Έμμεσα μέλη ποσό: 2.900,00€
ΤΑΥΤΕΚΩ/ ΤΑΠΑΕ ΕΘΝΙΚΗ Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Ασφαλιστικής Εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ»Συνταξιούχοι ποσό: 2.270,00 €
ΤΑΥΤΕΚΩ /ΤΑΠ-ΕΤΕ Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας της ΕλλάδοςΆμεσα Ασφαλισμένοι, Συνταξιούχοι και Έμμεσα μέλη ποσό: 1.452,00€
ΤΑΥΤΕΚΩ /ΤΑΠ-ΕΤΒΑ Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΕΤΒΑΆμεσα Ασφαλισμένοι και Συνταξιούχοι ποσό:1.620,00€
Έμμεσα μέλη ποσό: 610,00€
ΤΑΥΤΕΚΩ /ΤΑΠ-ΗΣΑΠ Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΗΣΑΠΣυνταξιούχοι ποσό: 842,96€
ΤΑΥΤΕΚΩ /ΤΑΠ-ΗΛΠΑΠ Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΗΛΠΑΠΣυνταξιούχοι ποσό: 842,96€
ΤΜΗΜΑ Α’ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ

Προϊστάμενος:
Τ: 210-8808794
Ε: tm.aexodakid@efka.gov.gr

Υπάλληλοι:
210-8808785, 210-8808793

ΤΜΗΜΑ Β’ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ

Προϊστάμενος:
Τ: 210-8808784
Ε: tm.bexodakid@efka.gov.gr

Υπάλληλοι:
Τ: 210-8808786, 210-8808788